Rover

© Rover | Powered by LOFTER

这个季节的花很美 

下雨天拍花花草草最好看  ,  因为雨水给花花草草披上了一层具有很强视觉感受的诱惑力...

万绿丛中一点红 

新雨后 不知名的果实 亦或是 未绽放的花   我不得而知...

最近大家都在拍荷花  可惜自己拍的不好看  不过荷花很好看  一看到就让我想到那句“可远观而不可亵玩”  "出淤泥而不染" 哈哈...

       莲花 唐·郭震

 脸腻香熏似有情,世间何物比轻盈。

 湘妃雨后为池看,碧玉盘中弄水晶。


 采莲曲 唐·王昌龄

 荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

 乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。


 曲池奇 唐·卢照邻

 浮香绕曲岸,圆影覆华池。

 常恐秋风早,飘零君不知。


 折荷有赠 唐·李白

 涉江玩秋水,爱此红蕖鲜。

 攀荷弄其珠,荡漾不成圆。

 佳人彩云里,欲赠隔远天。

 相思无因见,怅望凉风前。


 采莲曲 唐·李康成

 采莲去,月没春江曙。

 翠细红袖水中央,青荷莲子杂衣香。

 云起风生归路长。

 归路长,那得久,各回船,两摇手。


 咏露珠 唐·韦应物

 秋荷一滴露,清夜坠玄天。

 将来玉盘上,不定始知圆。


 盆池 唐·韩愈

 莫道盆池作不成,藕梢初种已齐生。

 从今有雨君须记,来听萧萧打叶声。

 池光天影共青青,拍岸才添水数瓶。

 且待夜际明月去,试看涵泳几多星。


 重台莲 唐·李绅

 绿荷舒卷凉风晓,红萼开萦紫莳重。

 双女汉皋争笑脸,二妃湘浦并愁容。


 新荷 唐.李群玉

 田田八九叶,散点绿池初。

 嫩碧才平水,圆阴已蔽鱼。

 浮萍遮不合,弱荇绕犹疏。

 半在春波底,芳心卷未舒。


 赠荷花 唐.李商隐

 世间花叶不相伦,花入金盆叶作尘。

 唯有绿荷红菡萏,卷舒开合任天真。

 此花此叶长相映,翠减红衰愁杀人。